The application will help you in your career plan and. Vadovas yra kišeninio formato, itin gausiai iliustruotas, jo tekstas supažindina su Lietuvos dailės istorija, žymiausiais atskirų epochų dailininkais ir paveikslais. Konkreti tematika tam tikrai auditorijai garantuoja didelį leidinio populiarumą ir perkamumą! Tikrai netikėjau, kad etwinning gali būti kažkas daugiau! Mano etwinning patirtis, be abejonės, paskatins mane ieškoti naujų partnerysčių: interneto ar organizuotų išvykų į vietinius universitetus, kad galėčiau supažindinti savo mokinius su nauda, kurią teikia užsienio kalbos mokėjimas, ir galimomis profesijomis, mokant užsienio kalbą.

Šveicaras Vilniuje m. Neprofesionalaus fotografo žvilgsnis suteikia galimybę pamatyti, kuo Vilnius gyveno Antrojo pasaulinio karo priešaušryje. Transporto istorijos eksperto Ričardo Žičkaus iniciatyva buvo parengta fotografijų paroda ir katalogas, papildytas prisiminimais.

Šis kultūrinis pažintinis gidas po Žydų gatvę — tarsi surastas pradingęs archyvas. Knyga bus įdomi Vilniaus mylėtojams, žydų istorijos tyrinėtojams, esamiems ir buvusiems Žydų gatvės gyventojams, jų palikuonims, miesto gidams ir svečiams.

Andriulytė, Algė. Ferdinando Ruščico Ferdynand Ruszczyc meninę veiklą Vilniuje geriausiai apibūdina jo paties žodžiai, pasakyti aisiais, įkuriant Vilniaus mylėtojų draugiją: Civis vilnensis sum.

Tai reiškia: Vilniaus pilietis esu. Ruščico kūryba Vilniuje, bet ir gvildenami jo kilmės, studijų, kūrybos, socialinių ryšių pažintys wypracowanie iki vilnietiškojo periodo: siekiama rekonstruoti svarbiausius gyvenimo įvykius, pateikti juos platesniame dailės, kultūros ir visuomeninių procesų kontekste.

Prieduose pristatomi vilnietiškojo periodo F. Ruščico skelbtų straipsnių, skaitytų paskaitų, sakytų kalbų vertimai į lietuvių kalbą. Junevičius, Pažintys wypracowanie. Nors Korzono ateljė Vilniuje veikė vos kelis metus, jis mums svarbus dėl to, kad apie m. Tai kruopščiai ištirta ir įdomiai parašyta Lietuvoje dirbusio fotografo biografija. Knygoje skaitytojas pamatys A. Korzono nusifotografuotų žmonių portretų galeriją, ankstyviausias Vilniaus nuotraukas, o su specialiais akiniais išvys seniausius Lietuvos 3D vaizdus.

Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis, grafika, dokumentais, žemėlapiais ir planais, archyvinių dokumentų faksimilėmis. Autorius spalvingą pasakojimą apie Abdono Korzono gyvenimą, veiklą ir dalyvavimą m.

Skaitytojai taip pat sužinos daug intriguojančių faktų apie to laikmečio kasdienybę ir sukilimo eigą Vilniaus gubernijoje.

Pašalinti kataraktą kokshetau

Išsamūs vietovaizdžių nuotraukų aprašymai padeda pažvelgti į XIX a. Labai vertingos knygoje pateiktos A. Korzono nufotografuotų žmonių biografijos. Kazlauskas, Albertas. Vilniaus gatvės gyvos: atgal į periferiją. Knygos turinys gausiai iliustruotas istorinėmis nuotraukomis, senais žemėlapiais, iškarpomis iš laikraščių, pažintys wypracowanie lankstinukų. Knyga sudaryta taip, kad ją būtų galima ne tik skaityti, bet ir naudoti kaip kelionių vadovą — kiekvieno skyriaus pradžioje pateikti 4—7 km ilgio maršrutai, kuriuos išbandę papildysite savo žinias gyvu prisilietimu prie miesto istorijos.

Kitkauskas, Napaleonas. Pateikiama Lietuvos didžiųjų kunigaikščių mauzoliejaus kūrimo istorija. Analizuojamos prielaidos, ar dar netyrinėtose požemių vietose galėtų būti Vytauto Didžiojo pažintys išmintingą prasmę ir palaikai.

Klimka, Libertas. Išleistas jau antras šios knygos leidimas. Čia rašoma apie istorijos žingsnių aidus Vilniuje, jo urbanistikoje. Pasakojama apie mažai žinomus ar plačiau nenušviestus istorijos faktus, kurie turėjo didelę įtaką miesto raidai.

Čia pat pateiktos šviesuolių įžvalgos, aiškinančios magiškosios Vilniaus traukos priežastis. Rašoma ir apie vilniečių spalvingus charakterius, nuopelnus mūsų kultūrai. Leidinį sudaro tekstai, per pažinimą skatinantys miestą mylėti ir jį globoti.

Kursyvu išskirti tekstai, panašesni į laiko pagražintus ir nušlifuotus kuriozus ar net anekdotus. Lietuvos valdovo žodis pasauliui: atveriame mūsų žemę ir valdas kiekvienam geros valios žmogui: Gedimino laiškų pirmųjų skaitymų tekstai: iš — m. Tai pirmosios parodos iš — m.

Parodoje eksponuojamas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino laiškas, rašytas m. Šis laiškas itin svarbus, nes tai pirmasis rašytinis šaltinis, kuriame paminėtas Vilnius. Šis Gedimino laiškas parašytas lotynų kalba, atvežtas iš Latvijos valstybinio istorijos archyvo Rygoje. Kataloge pristatomas bendras laiško kontekstas, Gedimino veikla bei lietuvių literatūroje vaizduojami Gedimino laiškų fragmentai. Rinkinys yra nuolat papildomas, šiuo metu jį sudaro apie kūrinių.

Knyga supažindina su Modernaus meno muziejaus istorija, pastato projektu, eksponuojamos kolekcijos darbais. Monty, Paul. Tai pasakojantis žemėlapis, leidžiantis palyginti dabartinį miestą su ųjų Vilniumi. Leidinyje kviečiama tuometinį vokiečių karį mieste atrasti, kas nepriklauso karui, o vietinį gyventoją — įžvelgti, kas per karą išliko nepakitę.

Vilniui, parodyta privati miestiečių erdvė — gyvenamieji namai, pažintys wypracowanie duris pravėrus ryškėja patalpų planavimas ir funkcijos, apstatymas, miestiečių apranga ar turėti prabangos daiktai. Anų laikų vilniečių kasdienybę iliustruoja tekstas apie smurtą prieš moteris ir moteris smurtininkes, apie gajas burtų ir raganavimo tradicijas. Remiantis gausiais Vilniaus žurnalistų feljetonais, išspausdintais XIX a.

Taip pat knygoje aprašomos XIX a. Prisimenamos miesto bendruomenės pastangos gerinti mažųjų vilniečių gyvenimo ir laisvalaikio sąlygas, organizuoti pirmąsias vaikų vasaros stovyklas, spręsti vaikų nusikalstamumo problemas dvidešimto šimtmečio pradžioje. Pocevičius, Darius. Istoriniai Vilniaus reliktai, Leidinyje papasakotos istorijos susilieja į išmanią sovietinio, arba naujojo, Vilniaus enciklopediją, galinčią tapti ir kelionių gidu. Pocevičiaus tyrimo matyti, kad sovietinis Vilniaus laikotarpis buvo margas, pažintys wypracowanie ir itin kontroversiškas.

Analogų neturėję miesto pokyčiai knygoje atsispindi kitaip nei daugelyje ligšiolinių tyrimų, į šią istorijos atkarpą nepelnytai žiūrinčių tik per ideologinę prizmę. Jų rūpesčiai ir pramogos pirmiausia domino autorių, susitelkusį į to meto kasdienybės kultūrą. Ji atsiskleidžia ne per sausus faktus, o per gyvąją miesto istoriją — iki šiol išlikusius įdomiausius viešosios erdvės reliktus.

Puzynina, Gabriela. Poetės, dramaturgės Gabrielės Giunterytės-Puzinienės dienoraštis lietuvių kalba jau buvo publikuotas m. Autorė pasakoja apie garsiausias to meto Lietuvos ir Lenkijos šeimas, pristato karūnuotas galingiausių to meto valstybių asmenybes, daug dėmesio skiria moterims, atskleisdama įvairiapusę kūrybinę tos epochos moters prigimtį.

Atsiliepimai

Tai XIX a. Jis rastas m.

Easy Crochet Shorts Tutorial - Crochet Shorts Tutorial For Beginners

Dienoraštis apipavidalintas knygų dailininkės Sigutės Chlebinskaitės. Šie užrašai — pasaulyje gerai žinomas ir svarbus Holokausto istorijos šaltinis. Dienoraštyje daug pasakojama apie gete atsikūrusią realinę gimnaziją, moksleivių kultūrinę veiklą, geto pažintys wypracowanie, išlikti bandančios bendruomenės vidinį susiskaldymą, atsirandančias vidines geto kastas.

Sveika, Mergele! Mergelės Marijos atvaizdų ikonografija, pamaldumo tradicijos, pristatomi kai kurių paveikslų fizikiniai ir cheminiai tyrimai, restauratorių ir menotyrininkų darbą vainikuojantys atradimai. Žymių mokslininkų patirtis ir įžvalgos, archyviniai ir empiriniai tyrimai, istorinių šaltinių, poetinių tekstų ir atvaizdų ikonografijos apibendrinimai — tai skirtingos priemonės, kuriomis papasakota Švč.

Mergelės Marijos atvaizdų Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose istorija, nušviesta sudėtinga ir įvairialypė jų ikonografija ir ikonologija.

greitasis pažintys milwaukee wi

Urbanavičius, Vytautas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų ir didikų panteonas Vilniuje.

Virtuali Bureja

Vilniaus katedra — ne vien tikinčiųjų šventovė, istorijos, architektūros bei kultūros ir meno paminklas. Miło Cię widzieć w moim świecie — uroczym miasteczku nad Wisłą, Kazimierzu Dolnym. Mam na imię Kazik i mieszkam tu od wieków. Zapraszam Cię do podróży śladami znamienitej przeszłości i niepowtarzalnej przyrody. Towarzyszyć nam będzie mój wierny pies. Korzystając z aplikacji możesz zwiedzić Kazimierz Dolny w atrakcyjny i nowoczesny sposób. Gra zaprowadzi cię niezwykłe miejsca a wspólne rozwiązywanie zadań da okazję, aby dobrze poznać Miasteczko.

Rektorius, išklausęs sekretoriaus žinią, neįsivaizduoja, kokių klausimų jam, rektoriui, gali kilti ponas Johnsonas. Čia, kaip matome, savęs titravimas ir savęs reprezentacija yra labai arti. Kasdieniuose verslo kontaktuose, ypač jei jie vyksta maždaug vienodu oficialiu lygiu, pavadinimai dažniausiai praleidžiami, o į skyriaus vadovą ar direktorių kreipiamasi vardu ir pavarde - nepridedant pavadinimo. Įdomus toks šiuolaikinio verslo etiketo reikalavimas: jei verslininkė susituokė ir pakeitė savo pavardę į vyro pavardę, ji turi nusiųsti pranešimus verslo partneriams su instrukcijomis, kaip su ja susisiekti dabar, t.

Anoniminis tituliavimas- tai pavadinimo naudojimas nenurodant pareigūno, mokslo ir pan. Rusijoje iki m. Šiais laikais, kai Rusijos Federacija įžengė į pasaulio bendruomenę, priėmusi socialinės rinkos santykių sistemą, buvo ryškių norų ir jų praktinio įgyvendinimo grįžti prie ikirevoliucinės Rusijos tradicijų, t.

Juk tarp visiškai nepažįstamų žmonių naudojamas ir anoniminis tituliavimas - išreikšti abipusę pagarbą, užmegzti draugiškus, draugiškus kontaktus, net jei jie yra trumpalaikiai. Apskritai, naudojant pavadinimus, įskaitant anoniminius, reikia laikytis aukso vidurkio: tiek titulavimo nebuvimas, tiek besaikis pavadinimų naudojimas yra vienodai nepageidaujami ir nėra gerų manierų demonstravimas.

Peržiūrėkite klausimus Kokiais kriterijais remiantis galima išskirti sveikinimo ir pažintys wypracowanie darbe prioritetus pažintys wypracowanie verslo gyvenime? Kiek civilinis pasaulietinis etiketas lemia sveikinimo ir pateikimo ceremoniją verslo aplinkoje? Kokie veiksniai, be bendro civilinio etiketo normų, turi įtakos sveikinimo, pateikimo ir tituliavimo tvarkai verslo gyvenime? Kokia yra pagrindinių sunkumų, susijusių su anoniminiu tituliavimu Rusijos verslo srityje, esmė?

Kokie yra pagrindiniai anoniminio tituliavimo principai, praktikuojami versle? Nurodykite šiuolaikinių sveikinimo, pateikimo ir titravimo procedūrų tendencijas. Suformuluokite savo pasiūlymus dėl privalomo anoniminio titravimo principo įgyvendinimo, atsižvelgiant į verslo gyvenimo sąlygas Rusijoje. Sveikinimai susirinkime Svarbus verslo gyvenimo mandagumo elementas yra spektaklis, su kuriais galite užmegzti reikiamus ir naudingus ryšius. Etiketas turi tam tikras taisykles, kada ir kaip būti pristatytam ir pristatomam, ir jų nereikėtų pamiršti.

Visų pirma, įprasta jaunesnįjį atstovauti vyresniajam, vienišą - vedusį, žemesnį hierarchijoje - aukštesniam, vyrą - moteriai, jaunesnę moterį - vyresnei ir t.

etwinning balsai Mokytojų pasakojimai

Jei reikia būti pristatytam ir šalia nėra nė vieno, kuris galėtų jums padėti, tuomet turėtumėte tik paduoti ranką ir aiškiai identifikuoti save. Verslo pokalbiuose tarp vadovo ir jo pavaldinių paslaugų grandinė, tačiau visi tokių pokalbių dalyviai turi būti mandagūs. Taigi tuo atveju, kai reikia pavesti pavaldiniui ką nors padaryti, įsakymo esmę geriausia išdėstyti ne įsakymo, o prašymo forma.

Užsakymas, išreikštas prašymo forma, suartina žmones ir prisideda prie pagarbaus požiūrio vienas į kitą. Įvadų ir pažinčių tvarka Etikete nėra smulkmenų, todėl visada turėtumėte stengtis parodyti maksimalų mandagumą. Norint ką nors pažinti ar ką nors pristatyti, reikia prisistatyti pristatytit. Taigi, pirmas žingsnis į pasimatymus — tai spektaklis.

Yra keletas visuotinai pripažintų etiketo taisyklių, kurių reikia laikytis įvedant ir susipažįstant. Taigi, vyras, nepriklausomai nuo amžiaus ir pareigų, visada pirmiausia prisistato moteriai.

Vyrai ir moterys, jaunesni pagal amžių ar oficialias pareigas, turėtų būti atstovaujami vyresniems, o ne atvirkščiai. Užimdamas vienodas pareigas rangąjaunesnysis supažindinamas su vyresniuoju, pavaldinys - viršininkui, vienas asmuo - su pora, grupe, visuomene, net moteris pirmą kartą pristatoma susituokusiai porai.

Kai visuomenėje svečiuose vienas žmogus supažindinamas su keliais vienu metu, jie dažniausiai garsiai šaukia pažintys wypracowanie vardą ir pavardę.

Ar galima lašinti emoksipiną raudonomis akimis, kai po kataraktos operacijos praėjo 2 mėnesiai

Pateikta sveria nedidelį nusilenkimą visai visuomenei. Nėra įprasta nusilenkti visiems atskirai. Kreipdamiesi į pareigūnus, turinčius valstybinį statusą arba karinį, diplomatinį, religinį rangą, jie paprastai nemini vardo. Etiketas taip pat numato tokią nuostabią detalę: kreipdamasis į pareigūną jis paprastai yra šiek tiek paaukštinamas. Vakarėlyje, vakarienėse, vakarienėse ir kituose panašiuose renginiuose pristatymui geriau kreiptis į tarpininką iš svečių draugų ar šeimininko šeimos narių.

Tačiau jei nėra žmogaus, kuris galėtų jus pristatyti, galite prisistatyti. Jei kas nors jums prisistato, atsakydami turėtumėte nurodyti savo pavardę. Po įžangos nauji pažįstami apsikeičia pažintys wypracowanie brighton pažintys mergina dienoraštis dažniausiai paspaudžia ranką.

Pirmasis numoja ranka tas, kuriam pristatoma nauja pažįstama: nėra įprasta paskutinę akimirką duoti ranką, eiti ištiesta ranka ar paspausti ranką per stalą nepriimama. Jei moteris ar vyresnioji pozicija, amžius nesiūlo rankų, turėtumėte šiek tiek nusilenkti.

Jei pristatymo metu vyras sėdi, jis turi atsistoti. Moteris gali nesikelti, nebent ji būtų supažindinta su moterimi, kuri yra daug vyresnė nei jos amžius ar pareigos. Pristatomas asmuo neturėtų to pasakyti pristatymo metu. Nauji pažįstami, kaip taisyklė, apsikeičia keliais žodžiais, pradeda trumpą pokalbį. Tokio pokalbio iniciatorius yra aukštesnio rango ir pareigų asmuo arba moteris.

Yra tam tikros etiketo taisyklės, susijusios ne tik su sveikinimo formomis, bet ir su sąlygomis, kuriomis tiksliausia taikyti vieną ar kitą formą. Jaunimas pirmiausia privalo pasveikinti vyresniuosius, taip pat vyrą - moterį, žemesnio rango oficialias pareigas asmenis - vyresniuosius, vėlyvą - laukiantį, įeinantį - esantį ir pan. Tačiau moteris, įėjusi į kambarį, į kurį jau susirinko svečiai, pirmoji turėtų pasveikinti visus susirinkusius, nelaukdama, kol ją pasveikins vyrai.

Vyrai, savo ruožtu, neturėtų laukti, kol moteris ateis pas juos ir pasisveikins. Geriau, jei vyrai pažintys wypracowanie ir eitų jos pasitikti. Išvykdama moteris taip pat turėtų pirmoji atsisveikinti. Viskas tiko: uždaviniai ir net mūsų mokinių amžius 16 Aš turėjau greitai apsispręsti. Ar iš tiesų norėjau dalyvauti projekte? Ar verta? Ar mano mokiniai dalyvaus? Žinojau, kad jie nėra labai darbštūs, o jų anglų kalbos žinios ne pačios geriausios Bet pagalvojusi truputį, nusprendžiau prisijungti prie šios europinės bendruomenės.

Skyrius 1 : Pirmieji žingsniai etwinning programoje 15 18 Kaip ir tikėjausi, sunkiausia buvo su mokiniais. Iš pradžių jie buvo labai entuziastingi, bet viskas pasikeitė, kai jie suprato, kad reikės daug dirbti.

Mums sekėsi nekaip, todėl aš nusprendžiau daugiau pamokos laiko skirti projektui ir už veiklą rašyti pažymius. Dažnai jaučiausi nusivylusi ir ne kartą ketinau baigti projektą, pažintys wypracowanie ir visa kita Bet tęsti veiklą mane skatino stiprus ryšys su Aleksandra ir puiki pagalba, kurią teikė Madrido Nacionalinė paramos tarnyba bei Núria de Salvador iš Barselonos. Mane įtikino, kad etwinning puiki priemonė mano mokymui ir mano mokinių mokymuisi.

Dalyvavimas etwinning gali prasidėti nuo labai nedidelio įsipareigojimo paprasto kelių mėnesių trukmės projekto su vienu partneriu. Tikras pavojus slypi tame, kad kartą pradėjęs etwinning veiklą, mokytojas nori išbandyti vis daugiau, kaip Maria Antoinette, mūsų kita bendraautorė, kuri per penkerius metus nuo savo pirmo projekto jau yra vykdžiusi 15 projektų su partneriais iš daug skirtingų šalių.

Grįžęs į mokyklą, mūsų direktorius visą informaciją perdavė mums, ir aš nusprendžiau iš karto užsiregistruoti, nors ir mažai žinodama, apie ką ši programa. Nuo tada kitaip neįsivaizduoju savo veiklos, o mano entuziazmas ir meilė etwinning laikui bėgant tik stiprėja.

Tik užsiregistravusi, apsilankiau etwinning portalo skyrelyje Partnerių paieška, ir pradinių klasių mokytoja iš Škotijos susisiekė su manimi.

pažintys skrydžių palydovai

Su mokiniais, kuriuos mokėme, suplanavome paprastą projektą Kitų kraštų vaikai. Mokiniai rašė elektroninius laiškus vieni kitiems, o mes keitėmės PowerPoint pristatymais bei nuotraukomis apie save ir savo mokyklas.

Iš savo draugų užsieniečių išmokome tiek daug, kad norėjome pakartoti veiklą ir kitais metais, taigi nusprendėme ją tęsti. Per pirmuosius penkerius etwinning metus dalyvavau pažintys wypracowanie projektų su skirtingomis šalimis: Škotija, Lenkija, Norvegija, Slovakija ir Prancūzija. Kiekvienas projektas buvo puikiai integruotas į nacionalinį minimalų ugdymo turinį ir mokyklos ugdymo planą.

Veikla neperžengė ugdymo plano ar programos ribų, bet vyko įdomiau, nei įprastai. Tai labai patiko mokiniams ir jie geriau įsiminė, ko išmoko. Jeigu ne projektas, pamokos būtų vykusios įprastu, tradiciniu nuobodžiu būdu. Informacinės ir komunikacinės technologijos IKT svarbus etwinning elementas, bet tikrai ne pats svarbiausias; tarpdalykiniai ryšiai ir bendradarbiavimas iš vienos pusės tarp mokytojų iš tos pačios mokyklos ir mokytojų iš kitų šalių, o iš kitos tarp mokytojų ir mokinių yra gerokai svarbiau, kaip matome iš Angelos atsiliepimų.

Angelos Konstantinidis Secondary Sport School Drama Graikija Manau, man pasisekė, kad turėjau galimybę dalyvauti pirmajame seminare šiaurės kvinslandas pažintys apie etwinning programą Graikijoje metais.

Seminaras vadinosi Tarpdalykiniai projektai ir etwinning programa, o jį vedė trys Graikijos ambasadoriai. Skyrius 1 : Pažintys wypracowanie žingsniai etwinning programoje 17 20 Apie šį seminarą perskaičiau etwinning naujienlaiškyje ir grynai iš smalsumo pateikiau paraišką jame dalyvauti. Žinoma, mane domino ši sritis, bet turiu prisipažinti, kad nebuvau tarpdalykinių projektų entuziastas. Tuo metu aš maniau, kad galiu skatinti aktyvų mokinių dalyvavimą tik perduodamas jiems dalykines žinias mokydamas IKT.

Iš tiesų mokiniai dirbo susidomėję mano pamokų metu, bet rezultatai manęs asmeniškai netenkino. Kartais mokiniai imdavo klausinėti manęs apie tam tikros mokymo turinio dalies naudą, užduodami, pavyzdžiui, tokius klausimus: Mokytojau, kokia nauda iš to, ko mokomės, ar įgūdžių, kuriuos laviname? Neverta nė sakyti, kad tokie klausimai mane glumino ir vertė susimąstyti apie besąlygiškai priimamas ugdymo turinio teorijas Seminaras internetu apie tarpdalykinius projektus buvo galimybė, kurios aš ieškojau, kad galėčiau pasinerti giliau į savo teorinius apmąstymus.

Supratau, kad dominuojantis pedagoginis modelis, kurio laikosi dauguma pedagogų, yra ne tik pasenęs, bet ir neefektyvus.

sunrise coigney pažintys

Rimtai suabejojau mokymo pažintys wypracowanie, grindžiamomis pažintinėmis ir intelektualinėmis instrukcijomis. Supratau, kad tik taikydami bendradarbiavimo modelį ugdymo procese galime ugdyti visapusiškai išsivysčiusią asmenybę.

Be abejonės, IKT tenka svarbus vaidmuo šiame švietimo raidos etape. Po seminaro mano vynmedžių aa pažintys į mokymą visiškai pasikeitė: dabar man tai jau nebėra tik mokymas apie informacines ir komunikacines technologijas, bet labiau mokymas naudojantis IKT.

Šis naujas požiūris mane žavi ir skatina siekti asmeninio tobulėjimo šioje srityje. Kaip jau minėjome, bendradarbiavimo idėja nebuvo nauja daugeliui Europos mokytojų, nes jie jau daug metų dalyvavo Comenius partnerystėse. Bet mūsų kitas bendraautorius pastebėjo, kad dalyvavimas etwinning programoje suteikė Comenius partnerysčių veiklai naujų turiningų galimybių.

Netrukus ir aš prisijungiau prie projekto ir iškart 18 21 etwinning balsai supratau, kad tokia veikla buvo įdomi ir lavinanti. Jis buvo skirtas jauniausio amžiaus mokiniams, o jo tema buvo ir žaidimai. Nusprendėme, kad veiklą vykdysime ir bendrausime anglų kalba, dėl to mano mokykla į ugdymo turinį įtraukė anglų kalbą pirmoje klasėje 6 metų amžiaus mokiniams ir tęsė šios kalbos mokymą.

Taigi tapo akivaizdu, kad tokie projektai gali turėti trumpalaikį ir ilgalaikį poveikį dalyvaujančioms mokykloms. Vykdydamas projektą, pradėjau pastebėti dalykus, kurie, mano manymu, galėjo būti naudingi man, kaip mokytojui, besinaudojančiam kompiuteriu, ir mokytis jų.

Pažintys wypracowanie projekto veikloje dalyvavo jauniausio amžiaus mokiniai, bet kompiuterių klasėje aš dirbau beveik su visais mokyklos mokiniais nuo 6 iki 16 metųtaigi aš pradėjau ieškoti pažintys wypracowanie, kaip įtraukti daugiau mokinių į įvairius projektus. Iš Islandijos Nacionalinės Comenius agentūros išgirdau apie etwinning ir metų rugpjūtį užsiregistravau.

Nustebau sužinojęs, kad per labai trumpą laikotarpį nuo programos pradžios prie jos prisijungė tūkstančiai mokytojų iš visos Europos ir pradėjo vykdyti įvairius įdomius projektus. Europinių projektų idėja daugumai mokytojų atrodo patraukli, bet nepriimtina dėl to, kad ugdymo turinio reikalavimų yra tiek daug, kad beveik nelieka laiko jokiai kitai veiklai.

Paslaptis, kurią atrado Michelle, yra integruoti projektą į ugdymo turinį, ugdymo veiklai suteikiant pridėtinę europinės dimensijos vertę. O jos mokiniai sužinojo, kad projektinė veikla duoda naudos netgi stojant į universitetą Skyrius 1 : Pirmieji žingsniai etwinning programoje 19 22 Michelle Thick King Edward VI College Nuneaton Jungtinė Karalystė Mano asmeninis dalyvavimas etwinning programoje prasidėjo nuo meilės tarptautiniam švietimui, kai aš gyvenau ir mokiau Šiaurės Amerikoje bei Europoje.

Mano koledžas įsitraukė į Comenius projekto veiklą, o aš buvau viena iš darbuotojų, savanoriškai sutikusių padėti planuoti ją. Aš dalyvavau regioniniame susitikime, skirtame vykdantiems naujus Comenius projektus, ir ten sužinojau apie etwinning. Ši programa pasirodė kaip puiki galimybė lavinti mokinių kultūrinį supratimą, ir aš ėmiau galvoti, kaip integruoti ją į savo mokymo veiklą.

Nors dauguma dirbančiųjų šeštose klasėse supras, kad laikas mokymui A lygiu yra labai ribotas, aš buvau įsitikinusi, kad etwinning veiklą galima efektyviai integruoti į pamokas. Be to, man, kaip istorijos mokytojai, svarbu parodyti savo mokiniams, kad pažintys wypracowanie tai ne vien tik mokslas apie mirusius žmones, istorija tai gyvos studijos, kurių metu priežasčių ir pasekmių nagrinėjimas peržengia mokyklinio vadovėlio ribas. Taigi aš nusprendžiau su savo senovės istoriją studijuojančia klase pradėti projektą, tiesiogiai susijusį su žiniomis, kurių jiems reikės egzaminams, ir ėmiau ieškoti mokyklos iš Graikijos, su kuria galėtume vykdyti veiklą.

Aš susidariau labai teigiamą nuomonę apie etwinning svetainę ir greitai susiradau mokyklą, norinčią tapti partnere. Mano mokiniams labai patiko susipažinti su bendraamžiais iš užsienio ir gilinti savo žinias apie juos. Būtent todėl mes jau užbaigėme du projektus kartu ir, tikiuosi, greitai imsime planuoti trečią! Ne tik aš lavinau savo gebėjimus dirbdama kartu su kolegomis iš kitų Europos šalių interneto projekto ar profesinio tobulinimosi seminaro metu, bet ir mano mokiniai mokėsi iš savo kolegų partnerių mokykloje.

Jie daugiau sužinojo apie Graikijos kultūrą bei gyvenimo būdą ir ypač nustebo sužinoję, kad viena mokykla iš mūsų potencialių partnerių turėjo pasitraukti iš projekto, nes mokiniai surengė streiką mokykloje! Antrasis mokinių projektas su partnerių mokykla buvo bendras Britų Tarybos ir BBC sumanymas susijęs su jų programa Pasaulio istoriją pasakoja daiktų.

Nors šio projekto metu mokiniai kartu ir aš dirbo savarankiškai ne pamokų metu, jie džiaugėsi matydami savo ir partnerių darbą pristatomą BBC svetainėje. Pasibaigus projektams, mano direktorius paprašė manęs pristatyti etwinning rezultatus visam personalui, ne tik dėl to, kad pasidžiaugtų mano ir mano mokinių veikla koledže, bet ir paskatintų kitus mokytojus pradėti kurti savo projektus.

Be to, manęs paprašė prisijungti prie etwinning ambasadorių komandos, ir aš tikiuosi, kad ši veikla atvers dar daugiau galimybių man ir mano mokiniams. Baigdama noriu pabrėžti, kad etwinning programa skirta ne tik jaunesnio amžiaus mokiniams ją galima vykdyti ir su metų amžiaus mokiniais.

  • Laisvalaikio praleidimas yra millennials painioti
  • Požiūris į 6 raidžių klausimą Pašalinti kataraktą kokshetau Pasveikusių nuo koronaviruso pacientų imuninė atmintis išlieka mažiausiai aštuonis mėnesius.
  • Alternatyva senjorų vienatvei — speciali pažinčių svetainė Griniaus kalbą.

Reikia tik kūrybiškai į ją pažvelgti. Tikrai nereikia būti ekspertu IKT srityje, jei nori pradėti etwinning veiklą paprašykite ko nors, kad padėtų susikurti elektroninio pašto dėžutę, jei tokios dar neturite, o visa kita vyks savaime.

Maria Doria Liceo Classico G. Galilei Monopoli BA Italija Pradėjau dalyvauti etwinning, nes ieškojau mokyklos partnerės, pažintys wypracowanie kuria galėčiau organizuoti mokinių mainus, kadangi mokykla, kurioje dirbu jau 18 metų, visada domėjosi tokia veikla. Tikrai netikėjau, kad etwinning gali būti kažkas daugiau! Supratau, kad partnerystė tai ne vien tik paauglių susitikimas, siekiant pagerinti jų kalbinius gebėjimus.

Tai tapo mano pirmojo projekto Jungtinės Europos spalvos, kurį aš pradėjau su Irena iš Lenkijos, pagrindu. Ji buvo mano pirmoji partnerė, o dabar tikra draugė, visada pasiruošusi bei norinti dirbti ir bendrauti. Aš tikrai daug dirbau, stengdamasi įgyvendinti šias idėjas. Kartais jaučiausi nepilnaverte, nes vis klysdavau dažniausiai dėl to, kad nemokėjau tvarkyti vaizdo Skyrius 1 : Pirmieji žingsniai etwinning programoje 21 24 įrašų, garso failų, nuotraukų, naudotis FlashMeeting ir kitais panašiais įrankiais.

Šiandien galiu teigti, kas visi mano pasiekimai IKT srityje ne tokie jau ir dideli, iš tiesų susiję su etwinning. Profesinio tobulinimo seminaras Sintroje, kuriame aš dalyvavau, tiesiog įkvėpė mane. Šio seminaro tema buvo mobiliųjų technologijų taikymas ugdymo procese.

Iki seminaro savo mobiliuoju telefonu naudojausi tik kaip žadintuvu, siųsdama bei gaudama žinutes ar kartais fotografuodama. Mane tikrai nustebino šių technologijų taikymas ugdymo ir projektinėje veikloje. Aš įgijau patirties ir vėliau iš tiesų ėmiau ją taikyti. Ši programa galėtų būti visiškai integruota į mokymo turinį.

Netrukus man kilo mintis, kad etwinning galėtų tapti skersiniu mokymosi dalyku. Taigi dabar etwinning man lanksčiausia mokymo priemonė, suteikianti galimybę man ir mano mokiniams mokytis, tobulėti, puikiai leisti laiką ir susirasti naujų draugų.

Tautvydė mokytoja iš Lietuvos, dirbanti vienoje iš Europos mokyklų Briuselyje. Ji suprato, kad etwinning vienija ją ir jos mokinius su kitais dalyviais iš visos Europos. Tautvydė Daujotytė Mukile École Européenne Bruxelles II Woluwe Belgija Kai metų kovo užuomina kavinė pažintys aš atradau etwinning programą, ji atrodė kaip didžiulis pasaulis, kuriame apstu naujų galimybių, viliojančių atradimų ir daug žadančių pasiūlymų.

Aš pasijutau lyg žuvis vandeny. Turiu prisipažinti, esu visiška etwinning savamokslė, ir tai rodo, kaip iš tiesų lengva naudotis etwinning svetaine, jei tik turi noro ją pažinti. Kai patį pirmą vakarą pristačiau savo projekto idėją, buvo be galo malonu stebėti, kaip kolegos iš skirtingų šalių ją palaiko ir yra pasiruošę pradėti bendrą veiklą.

Netrukus pati gavau kvietimą dalyvauti kitame įdomiame projekte. Tokia sėkminga buvo mano veiklos pradžia. Posakiai ir priežodžiai padeda įvairiais būdais pažinti pasaulį.

Mano projektai yra glaudžiai susiję su dalyku, kurio pažintys wypracowanie domiuosi kalbiniais ir kultūriniais projektais, nes mokau lietuvių kalbos.

Esu įsitikinusi, kad net gimtosios kalbos XXI amžiuje nebegalima mokyti kaip atskiro dalyko. Dirbu tarptautinėje mokykloje, bet etwinning padeda man apimti daug skirtingų Europos kalbų savo pamokų metu.

Būtent tai man ir patinka etwinning programoje pažintys wypracowanie, kur bedirbtum, tave visuomet supa Europa. Šį skyrių užbaigs trumpa istorijos pamoka apie veiklą, kuri prisidėjo prie etwinning programos ir portalo kūrimo. Tai rodo, kad nuo pat pradžių etwinning programa buvo kuriama pačių dalyvių pagal mokytojų, besidominčių bendradarbiavimo veikla internetu, poreikius. Open Architecture and Schools in Society turėjau susirasti partnerius, kad kartu galėtume užbaigti eksperimentą.

Kadangi viena iš mūsų mokyklos programos veiklų buvo susijusi su Skyrius 1 : Pirmieji žingsniai etwinning programoje 23 26 projektu Pavasario diena Europoje, aš kreipiausi į kolegę, kuri tuo metu buvo atsakinga už veiklą Ispanijoje. Ji padėjo man surasti partnerius, o projektinės veiklos rezultatas buvo pirmasis mūsų žurnalas index. Nuo tada tie patys partneriai iš Lenkijos ir Rumunijos bendradarbiavo su manimi etwinning bei Comenius projektuose. Vėliau mano kolegė iš Ispanijos pasiūlė man dalyvauti darbo grupėje, kuri tirtų mokytojų nuomones, poreikius ir lūkesčius apie naują bendradarbiavimo svetainę.

Žinoma, aš sutikau tai buvo pažintys wypracowanie kartas mano profesiniame gyvenime, kai manęs prašė pasidalyti savo nuomone ir poreikiais dėl ugdymo veiklos.