Daina Lietuvai. Ilona Mickienė doc. Iš visų romano veikėjų bene labiausia išsiskiria protagonistas pusinukas Gabrielius Aušautas — kurio paveiksle susipina bene visų romano religijų ir filosofijų bruožai. Edmundas Saladžius.

Halle PG Patrologiae cursus completus.

Daiva Narbutienė The still-relevant Kristijonas Donelaitis.

Series Graeca. Migne, Paris PL Patrologiae cursus completus.

weir ir minutės pažintys

Series Latina. Migne, Paris irt.

Paris Neu bearb. Spanke und d.

pažinčių svetainė rokeriai

Raynauds Bibliogr. Frauenfeldneu bearb.

kas yra teisinga amžius būtų pažintys

Kurt Ruh. Berlin ir t. Leidimų vietų santrumpos A. Amsterdam Gop. Goppingen Nu. Niimberg An. Antverpen Gū. Gūttersloh NY. New York At. Athens H.

Hamburg 0. Oxford Au. Augsburg Han. Hannover P. Paris B. Berlin He. Helsinki Pa. Paderbom Ba. Barcelona Hei. Heidelberg R. Roma Bas. Basei Hl. Halle Rb. 37 pažintys 19 Bo. Bonn I. Innsbruck Sa. Salzburg Bol. Bologna Je. Jena Sal. Salamanca Br. Breslau Wroclaw K. Kempten St. Stuttgart Brau. Braunschweig Ko. Koln Sto. Stockholm Bru.

Brussel Kop. Kųbenhavn Str. Strasbourg, StraBburg C. Cambridge L. Leipzig T. Tubingen Ch. Chicago Lei. Leiden Tn.

Torino D. Dūsseldorf Lo. London Tou. Toumai Da. Darmstadt Lv. Leuven Ts. Toulouse E. Edinburgh Ly. Lyon Up. Uppsala Ei. Einsiedeln Lz. Luzem Ut. Utrecht Erl. Erlangen Ma. Madrid V Venezia F.

Frankfurt am Main Mi. Milano W. Wien Fi. Firenze Mn. Mūnchen Wa. Washington Fr. Freiburg imBreisgau Mr. Munster War. Warszawa Fri. Fribourg Mz. Mainz Wr.

prieinamą pažintys idėjos