Geras susirašinėjimas ir viskas, kas geriausia! Pagarbiai, Vida. Statuso ar blokavimo galimybės siejamos su konkrečiu CV, o ne su visa paskyra, todėl, jeigu turite ne vieną CV, užblokuokite prieigą ir prie kitų. Neigiamą įspūdį gali sudaryti socialiniuose tinkluose esančios Tavo nuotraukos, komentarai bei dienoraščiai. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėdami dialogo lango foną, naudodamiesi sąrašo pasirinkimo įrankiu, galite pasiekti aukščiau pateiktas funkcijas.

Projekto veiklų pradžia-pabaiga — Vykdomo projekto tikslas - sukurti ir įdiegti išankstinės registracijos internetu posistemę ir perkelti į elektroninę terpę NDNT klientų medicininę dokumentaciją, gaunamą iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbingumo lygio, neįgalumo lygio, specialiųjų poreikių bei profesinės reabilitacijos poreikio vertinimui.

pažintys žongliravimas

Šiam tikslui pasiekti vienas iš numatytų įgyvendinti uždavinių yra sukurti išankstinės klientų registracijos internetu informacinės sistemos posistemę. Įdiegus išankstinės klientų registracijos internetu posistemę, Lietuvos Respublikos gyventojai su rimtais sveikatos sutrikimais turės galimybę greičiau gauti jiems reikalingas administracines paslaugas bei išvengti neprognozuojamos trukmės laukimų eilėse dėl nesubalansuotų NDNT klientų srautų.

IRIP, suteikdama galimybę klientams iš anksto užsiregistruoti jiems patogiu laiku, leis NDNT prognozuoti klientų srautus, sumažinti eiles, efektyviau planuoti ir vykdyti klientų aptarnavimą bei kokybiškiau vykdyti savo funkcijas.

Projektas įgyvendinamas pagal - m.

pažintys kitoje šalyje