Bet kai studijavau Šv. Bibliotekos darbuotojų profesiniam tobulėjimui reikšmingi buvo Norvegijos medicinos bibliotekų asociacijos keletą metų rengti tęstinio mokymo kursai Lietuvos sveikatos mokslų universitete LSMU bei Norvegijoje. Būsiu kapelionas Šv. Mus supažindino mūsų bendras draugas Ricardo Esquivia. Ta proga rubrikos autoriams, savo srities profesionalams, siūlome pasidalyti mintimis, kaip per šiuos tris dešimtmečius keitėsi šalies bib­lio­tekos.

Tema / Antanas Guoga

Ką gi, suintrigavo. Su kokiu žmogumi turiu reikalų tapo aišku, vos tik pradėjome kalbėtis su broliu Luku — pirmą akimirką kilusias mintis teko mesti iš galvos.

Pagalvojau, kad jis galėtų kurti trumpus filmukus, kurie įkvėptų, motyvuotų ir stiprintų žmones bei jų tikėjimą, nes kalbant su juo atrodo, kad pasaulis toks paprastas, toks nuostabus, pripildytas meilės, o visi klausimai labai paprasti, turintys trumpus ir aiškius atsakymus.

pažintys su toledo ohio

Jis net bendraudamas telefonu atrodo kaip tikras gėrio ir džiaugsmo uraganas, tad aš tikrai neįsivaizduoju, ką jis su savo meile pasauliui ir žmonėms išdarinėja Čikagoje! Kai tokie top pažintys apps korėja tampa kunigais, kas gali drįsti galvoti, jog Bažnyčia yra senamadiška ar nuobodi?!

Linkiu skaitant šį mūsų pokalbį užsikrėsti meile, džiaugsmu ir viltimi! Šie metai paskelbti Pašvęstojo gyvenimo metais. Gal gali papasakoti apie savo pašaukimą — kaip ir kada jį atpažinai, kodėl pasirinkai būti jėzuitu? Tegul vaidina Lukas — jis panašiausias, gerai sako pamokslus!

Bet viskas prasidėjo pažinčių partneris zoeken anksčiau — tėvai pasakojo, kad būdamas ketverių metų pasisodindavau brolius, seserį, užsidėdavau paklodę, kvailas pažintys programos kambario viduryje staliuką, pasiimdavau sultinio, javainių ir vaidindavau kunigą: aukodavau mišias, sakydavau pamokslus.

Buvau griežtas kunigas! Broliai su seserimi turėdavo iškentėti mano mišias nuo pradžios iki galo. Jau tada mano tėvai suprato, kad šitas sūnus kažkoks truputėlį kitoks… Kitas įdomus vaikystės momentas, susijęs su mano pašaukimu, buvo tuomet, kai iškrausčiau iš savo spintelės visus rūbus, žaislus ir įjungiau lemputę, pastačiau kryžių, Marijos statulą. Grįždavau iš mokyklos ir eidavau kalbėtis su Jėzumi. Kodėl taip sugalvojau ir ką tai man reiškė, dabar jau nepamenu.

Jėzus buvo geriausias mano draugas ir nors turėjau daug bendraamžių draugų — tiek lietuvių, tiek amerikiečių — bet ta draugystė su Jėzumi buvo labai artima, tikra, išskirtinė. Aš tiesiog tupėdavau toje spintoje ir mąstydavau, kalbėdavausi su Viešpačiu.

Dabar, žvelgiant atgal, kai man jau trisdešimt vieneri metai, jaučiu, kad aš jau seniai svajojau grįžti atgal ir vėl patirti tokią draugystę, kokią buvau sukūręs tuomet, kai buvau labai jaunas. Būdamas mažas neturi tiek rūpesčių ir nesi toks išsiblaškęs. Nejauti tiek abejonių, tiek baimių… Kai esi vaikas, tiesiog kalbiesi su Jėzumi veidas į veidą. Aš labai gerai pamenu tuos nuoširdžius, gilius ir tikrus pokalbius.

Pamenu, kaip aš pažintys su toledo ohio Jo buvimą mano gyvenime, kaip iš tikrųjų arti Jį nuolat jausdavau.

  1. Vyrai Toledo Pažintys
  2. USD - mln.
  3. Duoklė Rosa Jiménez Ahumada, Kolumbijos taikos auklėtojai - Visuotinė taikos švietimo kampanija
  4. Pažintys Ohajas, Pažinčių svetainė Ohajas, Pažinčių klubas Ohajas
  5. Taip, nacionalinis parkas yra šiaurės rytuose Ohio.

Tai čia galbūt tokie pradiniai impulsai, kuriuos, nuo to laiko, kai pajutau, jog esu šaukiamas Jėzaus, nuolat smagu prisiminti. Kai tapau moksleiviu, gimnazistu savaime aišku, kunigystė nebuvo labai populiari specialybė tarp jaunimonebuvo labai linksma ir džiugu visiems girtis, jog noriu būti kunigu. Nors jaunystėje draugavau su merginomis — su lietuvėmis ir su amerikietėmis, bet visų pažintys su toledo ohio draugysčių metu jaučiau norą tarnauti Bažnyčiai: būti diakonu ar tikybos mokytoju.

Net kai įstojau į universitetą studijuoti psichologijos, galvojau, kad galbūt būdamas geru psichologu galėčiau padėti žmonėms. Tuomet, pamenu, gyvenimas tekėjo sava vaga ir buvau šiek tiek atitolęs nuo kunigystės troškimo. Bet kai studijavau Šv. Ignaco Lojolos universitete, palikau namus, pirmą kartą tapau visiškai savarankiškas ir pats tvarkiausi savo gyvenimą, turėjau labai artimą draugę ir tikrai buvau stipriai įsimylėjęs, bet pradėjau vėl jausti, kad Dievas aiškiai mane kviečia rinktis kunigystę, o tuo labiau — vienuolystę.

1. Toledo botanikos sodas

Tos mintys mane nuolat persekiojo ir negalėjau jų atsikratyti. Lukas Laniauskas su mama Kaip tavo šeima reagavo, kai sužinojo, jog nori būti kunigu? Aš labai bijojau tėvams papasakoti apie šį savo sprendimą. Važiuojame, važiuojame, o aš vis negaliu prisiversti pasakyti ir taip nervinuosi, net sunku apsakyti! Niekaip negaliu ištarti tų žodžių tėvams.

pažintys su toledo ohio

Ar skanus? Važiuojame toliau, nusiraminu, kalbamės su tėvais… Buvo žiema. Kalėdų proga apie mūsų šeimą.

pažintys su toledo ohio

Ar yra kas nors, ką dar reikėtų pridėti apie tave, tavo gyvenimą? Pasižiūrėjau į tėvus, susigraudinau, pradėjau verkti ir pasakiau, kad labai stipriai jaučiu, jog esu kviečiamas būti kunigu. Tuomet tėvai pravirko, turėjome net sustoti šalikelėje, nes buvo ypatingai jautri akimirka, ašaros tiesiog byrėjo ir sudėtinga buvo matyti kelią. Turiu du vyresnius brolius ir jaunesnę sesę. Jie laikui bėgant priėmė mano šį pasirinkimą, bet buvo įvairiausių akimirkų.

Visi jautė, kad galbūt yra toks pašaukimas, bet, manau, netikėjo, kad vis dėlto pasiryšiu ir nuspręsiu eiti šiuo keliu. Aš esu palaimintas, mano šeima tikrai nuostabi — jie mane priėmė, jie manimi pasitiki ir tiki, jog atsakingai, tvirtai pasiryžau atsiliepti į savo pašaukimą. Mes, jūsų tėvai, bandysime sudaryti geriausias sąlygas, kad jūs pasiektumėte savo tikslus ir kad galėtumėte atsiliepti į Dievo kvietimą. Tiesiog yra sunkumų, kurių negali paaiškinti, naštų, kurias supranta tik patys vienuoliai.

Mano abu broliai ir sesuo yra susituokę, pažintys su toledo ohio jie puikiai pažįsta vedybinio gyvenimo džiaugsmus ir sunkumus, bet mano gyvenimas yra šiek tiek kitoks. Yra buvę sunkių momentų, nesusikalbėjimo akimirkų ir įžeidimų, bet, visa prisiminęs, galiu tik dėkoti Dievui, kad turiu tokius brolius, tėvus ir sesę — pažintys su toledo ohio visi mane remia ir palaiko. Ar gali papasakoti apie jėzuitų formacijos etapus?

Būdamas studentu apsisprendžiau, kad noriu būti vienuolis. Šiandien yra daug pasirinkimų: gali būti pranciškonu, marijonu, jėzuitu, domininkonu… Aš pradėjau lankyti skirtingas parapijas ir stebėti, klausyti, ką reiškia būti kunigu, dirbančiu parapijoje su žmonėmis.

Tiesą sakant, tai buvo labai slegiantis laikas, nes aš nežinojau, ką tiksliai noriu veikti Bažnyčioje. Lankiau vienuolijas ir bandžiau suprasti, kuri man yra artimiausia.

Pažintys Ohajas, Pažinčių svetainė Ohajas, Pažinčių klubas Ohajas

Tuo metu kaip tik mokiausi Italijoje, Romoje, ir pasitaikė proga susitikti su jėzuitų provincijolu. Aš norėjau tiesiog paklausti, ką reiškia būti jėzuitu. Buvau labai nustebęs ir sužavėtas, kad šis žmogus man atvėrė akis ir parodė, pažintys protingi posakiai reikia mėginti išgirsti Dievo kvietimą, eiti ten, kur jis kviečia. Tai buvo tarsi pirmoji jėzuitiško pamaldumo dozė — mes nuolat klausiame savęs, kokia yra Dievo valia.

Taigi, tapau Jėzuitų vienuolijos naujoku ir du pirmuosius savo pašaukimo metus pasirinkau praleisti Lietuvoje. Lietuvos oro uoste mane pasitiko vyskupas Kęstutis Kėvalas ir nuvežė į Šiaulius, o po dviejų metų priėmiau įžadus Lietuvos ir Latvijos Jėzuitų provincijoje.

Owen pažintys Kelmė Lietuva

Pasiryžau paklusnumui, skaistumui ir neturtui. Amžinuosius įžadus priėmiau Amerikoje, nes pagalvojau, jog čia yra tie žmonės ir tokia kultūra, aplinka, kokioje aš dirbsiu ir gyvensiu, tad privalėjau ją labai gerai pažinti. Kai sugrįžau į Ameriką, pradėjau studijuoti filosofiją, o baigus studijas tapau universiteto teologijos fakulteto dekanu Toledo Ohio mieste. Tada tris metus dėsčiau, o paskui mane iškėlė į Berkeley, Kalifornijoje, kur tris metus studijavau teologiją.

Baigiau mokslus ir dabar būsiu kapelionas Šv. Ignaco Lojolos gimnazijoje Čikagoje ir studijuosiu doktorantūrą Liturgijos tematika. Jėzuitams mokslas, išsilavinimas yra labai svarbu. Mes turime turėti bakalauro, dviejų magistrų ir doktorantūros diplomus.

Trumpai tariant, dvejus metus esi naujokas ir priimi amžinuosius įžadus.

#Antanas Guoga

Paskui trejus metus studijuoji filosofiją, trejus metus dirbi mokytoju, atlieki vadinamąjį intersticiumą, trejus metus studijuoji teologiją ir, galiausiai, po kunigystės šventimų turi apsiginti doktoranto laipsnį. Kaip tarp tiek mokslų, vienuolio pareigų įmanoma dar atrasti laiko žmogui?!

pažintys su toledo ohio

Labai geras klausimas! Ignacas Lojola sako, kad turime būti kontempliatyvūs veiksme. Tai yra viena iš pagrindinių šv.

pažintys su toledo ohio

Ignaco Lojolos frazių. Tai reiškia, kad nors nuolat turime bėgti, veikti, dirbti, bet visa ko centre mes visada turime matyti Viešpatį ir rasti laiko maldai. Tarp visų mokslų aš dirbu apaštalinį darbą.

Pavyzdžiui, kai trejus metus studijavau teologijos magistrą Berkeley, Kalifornijoje, buvau gaisrininkų kapelionas. Vadinasi, visuomet, kai būdavo gaisras, koks nelaimingas atsitikimas, aš taip pat važiuodavau su gaisrininkais ir medikais gelbėti žmonių.

Bibliotekų patrauklumą lėmė modernios technologijos, bibliotekinių procesų automatizavimas, kokybiškų paslaugų pasiūla. Gyvename konkurencinėje aplinkoje. Taigi ir bibliotekoms būtina iš naujo įvertinti ir aktualizuoti savo paskirtį. Kiekvienos institucijos egzistavimas įprasminamas jos veikla.

Tai buvo mano darbas pilnu etatu. Taigi, žmonėms laiko visuomet yra!

pažintys su toledo ohio

Lukas Laniauskas su vaikais Teko patirti jėzuitų tvarką ir Lietuvoje, ir Amerikoje. Kokie yra vienuolijos skirtumai ir panašumai šiose šalyse? Manau, mūsų, Lietuvos istorija labai išgrynina pašaukimus ir stiprina tuos jėzuitus, kurie gyvena ir dirba Lietuvoje.

Prisiminkime sovietmetį, kai jėzuitai negalėjo atvirai veikti — viskas turėjo vykti tyliai, slapta pogrindyje. Šis pasiryžimas vis tiek būti jėzuitu, nors pažintys su toledo ohio priverstas slėptis, tikrai išgrynina žmones ir padaro juos šventais. Žinoma, ir Amerikoje, ir Lietuvoje Jėzuitų brolija susiduria su sunkumais, ne visada yra lengva, bet gyventi ir augti tarp tokių žmonių, kaip arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, vyskupas Jonas Boruta, kunigai broliai Aldonas ir Algimantas Gudaičiai, vyskupas Lionginas Virbalas ir kiti… Tai tikrieji Lietuvos Bažnyčios pamatai.

Būti tarp jų yra nuostabi malonė. Išklausyti jų pasakojimus ir išbandymus, ką jie patyrė, ką ir kaip veikė, manau, yra tikra dovana Lietuvos tikintiesiems ir, turiu pripažinti, mano pašaukimui taip pat. Lukas Laniauskas Vienuolyne gyvenate bendruomenėje — kokios savybės yra reikalingos? Prisijungė pažintys pralaimėtojų pirmoje vietoje turi pažintys su toledo ohio žmogus, kuriam tu pasiryžai gyventi, o kunigystėje — Viešpats, malda.

Versti aprašą atgal į anglų Jungtinės Valstijos. Vertėjas The Yatzy Scoring Card lets you track points for each player.

Vienuolystėje ir kunigystėje be maldos nėra gyvenimo. Nors vienuolystės gyvenime yra labai daug įsipareigojimų ir veiklos — reikia visur bėgti, viską daryti ir atsiduoti kitiems, kiek tik turi jėgų, tačiau bet kokiu atveju būtina rasti laiko maldai. Taip, kaip vyras ir žmona turi atrasti laiko vienas kitam, pabūti kartu tik dviese, tai ir mes, vienuoliai, kunigai turime atrasti pakankamai laiko savo meilei — Viešpačiui.

Nes jeigu nepažįsti savo meilės, jei nežinai savo meilės balso, veido, kvietimo, buvimo, tai gali pasimesti savo pašaukime. Antra svarbi savybė — džiaugsmingumas. Jei neturi džiaugsmo, nemoki džiaugtis — pamiršk tokį gyvenimą! Reikia džiaugtis! Jei nėra juoko, šypsenų ir džiugesio — ką mes čia veikiame?! Viešpats neša džiaugsmą net liūdesyje ir skausme.