Tais atvejais, kai Bendrovės siunčiama informacija nebėra aktuali, asmuo sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros gali bet kuriuo metu atšaukti, informuodamas apie tai el. Automatinio sprendimo priėmimo metodai yra reguliariai peržiūrimi, kad būtų užtikrintas sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas; sudarius sandorį, vykdome sandorių ir operacijų stebėseną, rizikos ir įsiskolinimų valdymą. Su asmens duomenimis gali būti atliekami tokie veiksmai kaip šių asmens duomenų saugojimas, rūšiavimas, asmens duomenų grupavimas, taisymas, trynimas ir kt. Prašome vairuotojų būti atidžiais ir stebėti kelio ženklus.

Duomenų tvarkymo principai Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi šiais principais: renkame apibrėžtais ir teisėtais tikslais, nustatytais prieš renkant asmens duomenis, ir paskui duomenis tvarkome su šiais tikslais suderintais būdais; tvarkome tiksliai, sąžiningai ir teisėtai; jei reikalinga, nuolat duomenis atnaujiname; netikslius ar neišsamius duomenis ištaisome, papildome, sunaikiname arba sustabdome jų tvarkymą; užtikriname, kad asmens duomenys būtų tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti; saugome tokia forma, kad jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi; tvarkome pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.

Kokius asmens duomenis tvarkome? Tvarkomi asmens duomenys priklauso šioms kategorijoms: asmens tapatybės duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, lytis, asmens tapatybės dokumento: rūšis, būsena ir jame pateikti duomenys; asmens tapatybės dokumento kopija; asmens atvaizdas nuotrauka ; vaizdo įrašo duomenys jei asmens tapatybė nustatyta tiesioginio vaizdo perdavimo būdu ; teisėtų atstovų veikiančių pagal įgaliojimą ar kitais pagrindais duomenys, įgaliojimų duomenys; informacija, ar esate politiškai pažeidžiamas asmuo bei ar esate įtrauktas į sankcijų sąrašus arba susijęs su asmenimis, įtrauktais į sankcijų sąrašus, kita neigiama informacija, jūsų rezidavimo vieta mokesčių tikslais; kontaktiniai duomenys: telefono numeris, el.

Mes naudojame dave m internetu sms duomenis, kuriuos gauname tiesiogiai iš jūsų, kai jūs: kreipiatės į mus dėl mūsų paslaugų teikimo, pildote užklausas ar paraiškas; naudojatės mūsų paslaugomis: sudarote su mumis sandorius dėl paslaugų teikimo ir juos vykdote, atliekate mokėjimus, teikiate prašymus ar skundus; bendraujate su mumis GENERAL FINANCING BANKO klientų aptarnavimo skyriuose ar per mūsų partnerius, taip pat ir naudojantis nuotolinėmis priemonėmis: telefonu, el.

pirmasis bendravimas pažintys greitas pietryčių londonas

Jūsų asmens duomenis gauname ir kai juos mums pateikia trečiosios šalys: duomenų bazes ir registrus tvarkančios įmonės ar valstybės įstaigos; kitos finansų ir dave m internetu sms įstaigos; fiziniai asmenys kai jie pateikia savo sutuoktinių ar vaikų, savo atstovaujamų asmenų duomenis ; paslaugų teikėjai, kurie padeda mums teikti paslaugas siųsti jums pranešimus, vykdyti tiesioginės rinkodaros programas, atlikti rinkos tyrimus, analizuoti turimus duomenis ir pritaikyti juos pagal jūsų poreikius ir pomėgius.

Kandidatų į mūsų darbuotojus duomenis gauname ir iš atrankas vykdančių subjektų, darbo paieškos tinklalapių, karjeros socialinių tinklų ir kt. Atlikdami pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tyrimą ir nustatydami, ar esate politiškai pažeidžiamas asmuo, rinksime viešai prieinamą informaciją, taip pat tikrinsime, ar nesate nuolatinis gyventojas ar pilietis valstybės, kuri pagal FATF Financial Action Task Force priskirta prie aukštos rizikos ir kitų stebimų jurisdikcijų sąrašo, ir ar nesate įtrauktas į konsoliduotą asmenų, jų grupių bei įmonių ir įstaigų, kurioms taikomos Europos Sąjungos, Jungtinių Tautų finansinės sankcijos, sąrašą.

Siekiant gerinti aptarnavimo kokybę ir suteikti jums pagalbą interneto svetainėje įdiegėme Virtualaus konsultanto — tai papildoma pagalbos realiu laiku priemonė, kuria galite pasinaudoti bendraudami su mūsų konsultantu. Virtualaus konsultanto veikimui būtini duomenys yra saugomi jūsų kompiuteryje slapukų pavidalu. Virtualaus konsultanto įrankyje duomenys atsiranda tik tuo atveju, jeigu yra pradedamas bendravimo internetu procesas su vienu iš mūsų konsultantų.

Duomenis iš kompiuterio bet kada galima pašalinti naudojantis naršyklių nustatymuose esančiomis pasirinktimis. Jeigu naudojatės papildomos pagalbos funkcija ir inicijuojate bendravimą su konsultantu, jis pokalbio metu mato informaciją apie jūsų naršymą puslapyje, jūsų dave m internetu sms informaciją, įprastus interneto puslapių naršymui būdingus duomenis, taip pat pelės žymeklio poziciją tam, kad būtų galima suteikti reikiamą pagalbą.

Kredito unija siūlo - greitas kreditas internetu. Greitasis kreditas.

Taip pat atskiru leidimu galima konsultantui perduoti savo pelės kontrolę ir taip išspręsti iškilusias, su naršymu susijusias, problemas. Atkreipkite dėmesį, kad konsultantas valdydamas pelės žymeklį negali atidaryti papildomų programų, pereiti į kitus naršyklės langus, ar kitas sistemas.

Konsultantas valdydamas pelę gali atlikti tik naršymo veiksmus dave m internetu sms į kitus vidinius puslapius, pildyti laukus tik bendrovės tinklalapyje. Visus šiuos veiksmus konsultantas gali atlikti tik gavęs jūsų sutikimą ir jūs bet kuriuo metu galite nutraukti konsultanto atliekamą naršymo sesiją. Naršymo metu jūs visuomet matote, kur yra pelės žymeklis ir kokia informacija vedama į tam skirtus įvedimo laukus. Rekomenduojame perskaityti šių socialinių tinklų privatumo politikas.

Duomenis tvarkome tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems tikslams pasiekti, be to, užtikriname, kad tikslai yra nustatyti prieš pradedant rinkti duomenis. Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais ir pagrindais: Duomenų tvarkymo tikslas Tvarkymo pagrindas ir tvarkomi duomenys Asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų tikslinimo ir arba teisingumo patikrinimo, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo dave m internetu sms tikslais Vykdydami teisinę prievolę prieš sudarydami su jumis sutartis turime teisės aktuose įtvirtinta tvarka nustatyti jūsų asmens tapatybę bei atlikti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tyrimą, t.

Sudarius sutartį, stebėsime atliekamas pinigines operacijas bei ar jūsų pateikti duomenys nepasikeitė. Jeigu nustatysime, kad jums turi būti taikomos sustiprintos tapatybės nustatymo priemonės, paprašysime pateikti papildomus duomenis.

  1. Dažnai užduodami klausimai 1.
  2. Duomenų tvarkymo principai Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi šiais principais: renkame apibrėžtais ir teisėtais tikslais, nustatytais prieš renkant asmens duomenis, ir paskui duomenis tvarkome su šiais tikslais suderintais būdais; tvarkome tiksliai, sąžiningai ir teisėtai; jei reikalinga, nuolat duomenis atnaujiname; netikslius ar neišsamius duomenis ištaisome, papildome, sunaikiname arba sustabdome jų tvarkymą; užtikriname, kad asmens duomenys būtų tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti; saugome tokia forma, kad jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi; tvarkome pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.
  3. Elizabeth 1 pažintys
  4. Galiausiai, rezultatas pranoko visus lūkesčius net šešis kartus.
  5. Who pažintys pso dwts
  6. Privatumo politika | Asmens duomenų apsauga | GENERAL FINANCING BANKAS | GENERAL FINANCING BANKAS

Tvarkome jūsų asmens tapatybės duomenis; kontaktinius duomenis; informaciją apie jūsų profesinę veiklą, įskaitant darbovietę ir užimamas pareigas, taip pat ar esate politiškai pažeidžiamas asmuo; jūsų sudarytų sandorių informaciją ir dokumentaciją, atliktų piniginių operacijų duomenis, pajamų lėšų šaltinius; patikrinimo sankcijų sąrašuose ir prieinamuose registruose duomenis.

Mobiliojoje programėlėje jums pageidaujant asmens tapatybės dokumento duomenis automatiškai nuskaitysime dokumento lustą priglaudus prie mobilaus įrenginio jei įrenginys palaiko NFC technologiją.

Išleisk savo sofą atostogų! Top10 patirčių penkiuose šalies regionuose Įvertinus aukščiau aptartų teisiamajame posėdyje ištirtų įrodymų visumą, teismas pagrįstai mano, jog kaltinamojo V. Įvertinus aukščiau aptartų teisiamajame posėdyje ištirtų įrodymų visumą, teismas pagrįstai mano, jog kaltinamojo R.

Finansinių paslaugų teikimo, sutarčių sudarymo bei vykdymo, kreditingumo vertinimo, draudimo apsaugos suteikimo ir įsigaliojimo bei draudimo sutarties vykdymo tikslais Siekdami sudaryti su jumis sutartis ir teikti jums finansines paslaugas, tvarkome jūsų asmens tapatybės duomenis; kontaktinius duomenis; duomenis, susijusius su paslaugų jums teikimu ir bendravimo su jumis duomenis. Jums pradėjus pildyti ar užpildžius paraišką dėl paslaugų teikimo ir neužbaigus sutarties sudarymo proceso, galime su jumis susisiekti nurodytais kontaktiniais duomenimis ir jums padėti sudaryti sutartį naudojantis nuotolinėmis priemonėmis.

Vykdydami teisinę prievolę saugoti finansinių paslaugų teikimo sutarčių dokumentaciją, popierines sutartis skenuojame ir archyvuojame, o elektronines sutartis saugome, tam pasitelkiame tokias paslaugas teikiančius trečiuosius asmenis. Jeigu kreipiatės į mus dėl vartojimo kredito suteikimo, sutarties sudarymo ir vykdymo bei teisinės prievolės atsakingai įvertinti jūsų kreditingumą pagrindais papildomai tvarkome informaciją apie jūsų pajamas ir išlaidas, profesinę veiklą; duomenis apie šeimą; kredito istorijos duomenis; laisvalaikio praleidimas york apie pradelstus įsipareigojimus ir skolas; duomenis apie tai, ar jums nėra taikomi apribojimai prisiimti finansinius įsipareigojimus, duomenis apie jūsų veiksnumą.

Kreditingumo vertinimui duomenis gauname iš jūsų ir iš registrų bei duomenų bazių Sutarčių vykdymo bei teisėto intereso teikti jums kokybiškas paslaugas, įskaitant informacijos jums teikimą bei konsultavimą, pagrindais, tvarkome su paslaugų teikimu susijusius duomenis ir atsiskaitymo pagal sudarytas sutartis informaciją. Teikdami jums informaciją ar konsultacijas bei atsakydami į jūsų prašymus ar skundus, pateikdami jums sudaromų sutarčių sąlygas ar sutarčių pakeitimus, saugome bendravimo su jumis duomenis, įskaitant telefoninių pokalbių įrašus, o jums naudojantis internetu ar mobiliąja aplikacija — ir naudojimosi internetu metu gautus duomenis.

Jeigu naudojatės draudimo paslaugomis, kurios susiję su mūsų teikiamomis paslaugomis arba mums tarpininkaujant, dave m internetu sms vardą, pavardę, asmens kodą, kontaktinius duomenis ir informaciją apie sudarytą sutartį perduosime draudimo paslaugas teikiančiai įmonei. Vykdydami teisinę prievolę, jūsų duomenis apie naudojimąsi mūsų paslaugomis perduodame institucijoms, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka privalome teikti ataskaitas, arba atsakydami į mus prižiūrinčių institucijų, valstybės įstaigų, teisėsaugos institucijų ar kitų teisę gauti informaciją turinčių asmenų prašymus ar įpareigojimus.

Sudarytų sutarčių kontrolės, įsiskolinimo valdymo ir skolų išieškojimo, teisėtų interesų apsaugos ir pažeistų teisių gynimo, finansinės rizikos valdymo tikslais Siekdami vykdyti su jumis sudarytas sutartis bei teisinės prievolės valdyti finansines rizikas, taip pat teisėto intereso išvengti nuostolių ar juos sumažinti bei apginti savo pažeistas teises pagrindu atliekame su jumis sudarytų sutarčių ir pagal jas vykdomų mokėjimų stebėseną ir atsiskaitymo kontrolę, įgyvendiname sukčiavimų ir kitų nusikalstamų veikų prevencijos priemones, vertiname susijusias rizikas.

pažintys islamo žmogus tautą sunki ukrainos pažinčių svetainė

Vykdydami šią veiklą tvarkome jūsų asmens tapatybės ir sudarytose sutartyse nurodytus duomenis, mokėjimų pagal sudarytas sutartis apskaitos duomenis, o kontaktinius duomenis naudojame jus informuodami apie sutarčių vykdymo eigą. Jeigu jūs nevykdote sutartinių įsipareigojimų, gindami savo teises ir teisėtus interesus, imamės skolų išieškojimo veiksmų ir jūsų duomenis perduodame skolų išieškojimo bendrovėms, teismams, antstoliams ir kitiems susijusiems asmenims, taip pat be jūsų sutikimo galime perleisti reikalavimo teises į jūsų skolą tretiesiems asmenims.

internetinis greitis pažintys australija kai paleidžiate naują vaikiną

Jums pažeidus įstatymus ir galimai įvykdžius nusikalstamą veiką, kreipiamės į teisėsaugos institucijas. Kokybiško aptarnavimo tikslais Teisėto intereso pagrindu siekdami užtikrinti kokybišką aptarnavimą ir jį pritaikyti prie jūsų poreikių, tvarkome telefoninių pokalbių, kai jūs skambinate mums arba dave m internetu sms į mūsų skambučius, taip pat bendravimo mobiliojoje programėlėje ar komunikavimo su jumis kitais kanalais naudojantis el.

Mūsų interneto svetainėje sukurta galimybė palikti atsiliepimą apie mūsų paslaugas ir aptarnavimą. Teisėto intereso jums atsakyti į paliktą atsiliepimą pagrindu tvarkome jūsų atsiliepimo formoje nurodytą vardą, el.

Ar turite galimybių pasą?

Jums konsultuojantis interneto svetainėje Virtualaus konsultanto įrankį, kurio pagalba matysime informaciją apie jūsų naršymą puslapyje, jūsų vedamą informaciją, įprastus interneto puslapių naršymui būdingus duomenis. Tiesioginės rinkodaros tikslu Tiesioginės rinkodaros veikla apima: paslaugų pasiūlymų įskaitant ir asmeninius pasiūlymus ir informacijos apie naujas mūsų paslaugas, vykdomas akcijas, galimybę dalyvauti konkursuose ar rinkodaros kampanijose pateikimą; teiravimąsi jūsų nuomonės apie paslaugų ir aptarnavimo kokybę, dalyvavimą apklausose ar rinkos tyrimuose; informacijos apie vykdomus socialinės atsakomybės ir paramos projektus pateikimą.

Atskiro jūsų sutikimo pagrindu galime jums siųsti ir trečiųjų šalių tiesioginės rinkodaros pranešimus. Sveikinimai gimimo dienos ar kitų švenčių proga, elektroninių laiškų siuntimas, kurių turinys susijęs su sutarčių vykdymu, priminimas apie skolą ir kt.

Rekomenduojami video

Jūsų sutikimo pagrindu vykdydami bendro pobūdžio tiesioginę rinkodarą tvarkome jūsų vardą, pavardę ir jūsų kontaktinius duomenis. Tais atvejais, kai sutikimo nesate davę, bet naudojatės mūsų paslaugomis ir esate nurodę mums savo kontaktinius duomenis bei dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais neprieštaravote, remiantis savo teisėtu interesu teikti informaciją apie mūsų paslaugas ar produktus, paslaugų teikimo metu galime jums el. Jums išreiškus sutikimą, naudosime profiliavimo įrankius ir pateiksime jums asmeninius pasiūlymus, pritaikytus prie jūsų poreikių ir pomėgių.

Šiuo atveju be jau nurodytų duomenų taip pat tvarkome jūsų gimimo datą, lytį, duomenis apie šeiminę padėtį ir šeimos sudėtį, informaciją apie jūsų vykdomą profesinę veiklą bei duomenis, kuriuos gauname jums užsakant mūsų paslaugas ar naudojantis jomis, vykdant sudarytas sutartis, duomenis apie jūsų poreikius, pomėgius, elgesio įpročius ir kt. Teisėto intereso žinoti, ar jums siunčiami pranešimai yra aktualūs, pagrindu rinksime informaciją apie jums išsiųstus pranešimus, thunderbolty pažintys, ar juos perskaitėte, kada perskaitėte, kurias nuorodas paspaudėte ir pan.

  • Senųjų technologijų saulėlydžio keistenybė - kodėl 3G atsisakysime, o 2G dar kuriam laikui liks?
  • Mes pažinome 5 savaites

Klientų savitarnoje ir mobiliojoje programėlėje galite keisti nustatymus ir pasirinkti, kokiomis priemonėmis norite gauti tiesioginę rinkodarą. Baigiantis sutikimo su tiesiogine rinkodara galiojimo terminui galime su jumis susisiekti dėl pakartotinio sutikimo davimo. Vaizdo stebėjimas saugumo užtikrinimo tikslu Teisėto intereso pagrindu siekdami užtikrinti mūsų darbuotojų, klientų ir kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų ir jų turto saugumą bei užkirsti kelią sukčiavimams ir kitoms nusikalstamoms veikoms, o joms įvykus jas nustatyti, tvarkome mūsų buveinėje ir GENERAL FINANCING BANKO klientų aptarnavimo skyriuose įrengtomis vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuotus vaizdo, įskaitant ir garsą, įrašus, jų vietą ir laiką.

Duomenis prireikus perduodame teisėsaugos institucijoms teismams, policijai, prokuratūrai ar kt. Internetinės svetainės, Klientų savitarnos ir mobiliosios programėlės veikimo užtikrinimo tikslu Teisėto intereso suteikti jums galimybę naudotis elektroniniais kanalais ir dave m internetu sms jų naudojimosi bei veikimo kontrolę, sudaryti jums patogias sąlygas susisiekti su mumis ar patogiai rasti jums aktualią informaciją, užkirsti kelią neteisėtai prieigai ir neteisėtam jų naudojimui informacijos saugumo užtikrinimo tikslais, taip pat siekiant tobulinti technines priemones, informacinių technologijų infrastruktūrą, užtikrinti teikiamos paslaugos pritaikymą naudojamiems įrenginiams, tobulinant technines priemones bei informacinių technologijų infrastruktūrą, tvarkome naudojimosi internetu metu ir bendraujant su jumis gautus duomenis.

Kai esate sudarę su mumis sutartis, naudojatės ar ketinate naudotis mūsų paslaugomis, susikuriate asmeninę paskyrą Klientų savitarnoje ar mobiliojoje programėlėje, pateikdami jums informaciją Klientų savitarnoje ir mobiliojoje programėlėje taip pat tvarkome ir jūsų asmens tapatybės duomenis bei su teikiamomis paslaugomis susijusią informaciją.

Darbuotojų ir praktikantų atrankos tikslu Jūsų sutikimo arba mūsų teisėto intereso vykdyti atrankas į laisvas darbo ar praktikos pozicijas ir įdarbinti naujus darbuotojus pagrindu tvarkome kandidatų į mūsų darbuotojus ar praktikantus duomenis, kuriuos galime gauti tiesiogiai iš jūsų, atrankas vykdančių subjektų, darbo paieškos tinklalapių, karjeros socialinių tinklų ir kt.

Informacija telefonu - Verslui - Telia

Banko konfidencialios informacijos ir veiklos tęstinumo užtikrinimo tikslu Teisėto intereso užtikrinti Banko konfidencialios informacijos apsaugą ir veiklos tęstinumą, bendrovė gali peržiūrėti savo darbuotojų ką daryti kai pradėsite pažintys vaikiną su kontrahentais.

Banko sutarčių su kontrahentais juridiniais asmenimis vykdymo tikslu Teisėto intereso užtikrinti Banko sudarytų sutarčių su kontrahentais juridiniais asmenimis vykdymą, tvarkome sudarytose sutartyse nurodytus šių asmenų darbuotojų duomenis.

Profiliavimas — tai asmens duomenų tvarkymas automatiniu būdu siekiant įvertinti tam tikrus su jumis susijusius asmeninius aspektus, o automatizuotų sprendimų priėmimas reiškia, kad sprendimą priimame naudodami tik automatines priemones. Automatizuoto sprendimo priėmimo ir profiliavimo sistemą naudojame, kai: jūs kreipiatės į mus dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo ir mes atliekame jūsų kreditingumo vertinimą, t.

Vertinant kreditingumą, vykdomas asmens savybių įvertinimas automatiniu būdu, kuris ateityje gali daryti įtaką jūsų galimybei sudaryti sandorius.

Redaktoriaus Pasirinkimas

Vertinimas automatiniu būdu padeda atsakingai skolinti, nes automatiniu būdu efektyviau ir greičiau galime įvertinti jūsų pateiktus ir iš trečiųjų šalių gautus duomenis ir informaciją, kredito istoriją ir kt.

Automatinio sprendimo priėmimo metodai yra reguliariai peržiūrimi, kad būtų užtikrintas sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas; sudarius sandorį, vykdome sandorių ir operacijų stebėseną, rizikos ir įsiskolinimų valdymą.

  • Visos kainos nurodytos be PVM.
  • Guy patarimai internete pažintys

Jums nevykdant įsipareigojimų, ateityje tai gali daryti įtaką jūsų galimybei sudaryti kitus sandorius; nustatydami jūsų tapatybę, tikrindami jūsų pateiktų duomenų teisingumą ir tikslindami juos, vertindami pinigų plovimo prevencijos riziką, kovodami su sukčiavimu; vykdome tiesioginę rinkodarą.

Dave m internetu sms jūsų naudojimosi paslaugomis istoriją, surinktus duomenis naudosime tam, kad galėtume jums pasiūlyti, mūsų nuomone, jūsų asmeninius poreikius, pomėgius ar interesus atitinkančius produktus, pateikti aktualius pasiūlymus ar pritaikyti tinkamą aptarnavimą.

Profiliavimas pagrįstas teisės aktuose numatytų įpareigojimų vykdymu pavyzdžiui, atliekant rizikos vertinimą pinigų plovimo prevencijos tikslaisjūsų sutikimu arba mūsų teisėto intereso pagrindu. Jūsų duomenis atskleidžiame: mūsų akcininkams, kai duomenys atskleidžiami dėl akcininkų teisėto intereso ir laikantis teisės aktų reikalavimų; įmonėms ar asmenims, kurie siūlo ir teikia mūsų paslaugas: vartojimo kredito tarpininkams, kurjerių įmonėms bei kitiems partneriams, kurie padeda sudaryti sandorius su jumis atspausdina, pristato klientams sandorius pasirašymui ir pan.

Šiuo atveju neturime gauti jūsų sutikimo, apie skolos perleidimą jus gali informuoti tiek senasis, tiek naujasis kreditorius; mūsų veiklą prižiūrinčioms institucijoms Lietuvos bankui, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai ir kt.

Jeigu jūsų duomenis atskleidžiame mums paslaugas teikiantiems subjektams, prieš suteikdami prieigą prie jūsų duomenų sudarome su jais rašytinę pažintys vietą bbsr, įpareigojančią dave m internetu sms duomenų apsaugos reikalavimų ir užtikrinti jų konfidencialumą. Jūsų duomenys gali būti tvarkomi tik teikiant tas paslaugas, o tvarkyti duomenis kitais tikslais draudžiama.

Jums delsiant vykdyti prisiimtus įsipareigojimus pagal su mumis sudarytus sandorius daugiau kaip 60 dienų, informaciją apie jūsų tapatybę, dave m internetu sms duomenis ir kredito istoriją, t.

Goštauto geras pažintys app iphone. Šie duomenų valdytojai tvarko ir teikia tretiesiems asmenims finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.

Vertinant kreditingumą, vykdomas asmens savybių įvertinimas automatiniu būdu profiliavimaskuris ateityje gali daryti dave m internetu sms jūsų galimybei sudaryti sandorius. Jūsų asmens duomenis įprastai tvarkome Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės į ją įeina Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija teritorijoje, tačiau teikdami tam tikras finansines paslaugas ir jūsų duomenis apdorojant bankinėje sistemoje, duomenis tvarkome ir už ES EEE ribų.

Tinkamos apsaugos priemonės yra šios: sudaryta sutartis, į kurią yra įtrauktos standartinės Europos Komisijos priimtos sąlygos ar kiti patvirtinti punktai, elgesio kodeksai, sertifikatai ir kt. Visais atvejais užtikriname, kad duomenų tvarkytojai ir jų subtvarkytojai, veikiantys tiek ES EEE teritorijoje, tiek už jos ribų taikytų tinkamas technines ir organizacines duomenų apsaugos priemones, o jūs galėsite naudotis BDAR suteiktomis duomenų subjektų teisėmis ir veiksmingomis subjektų teisių gynimo priemonėmis.

Video: Евгений Глебов "Позитивный маркетинг", Форум #M/PR, Львов 2021, Rugsėjis

Kaip ilgai saugome duomenis? Asmens duomenis saugome ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, dėl kurių duomenys buvo surinkti, arba teisės aktuose numatytą laikotarpį.

Pasibaigus duomenų saugojimo terminui arba kai asmens duomenys greitasis pažintys renginiai airijoje, mes juos sunaikiname arba nuasmeniname taip, kad neįmanoma nustatyti duomenų subjekto. Šiuos veiksmus įsipareigojame atlikti ne vėliau kaip per 1 metus pasibaigus duomenų saugojimo terminui. Duomenys Tvarkymo saugojimo terminas Jūsų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos ir duomenys, tiesioginio vaizdo perdavimo įrašas ir kiti duomenys, gauti tapatybės nustatymo metu, sudarytos sutartys ir su jomis susiję dokumentai ir duomenys, kiti juridinę galią turintys dokumentai 10 metų nuo jūsų sudarytos sutarties pabaigos datos arba 30 mėn.

Popierinių sutarčių ir su jomis susijusių dokumentų originalų saugojimo terminas gali būti sutrumpintas, jeigu likusį terminą išsaugoma elektroninė kopija.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

Kreditingumo vertinimo metu surinkta informacija, dokumentai ir duomenys 3 metus nuo įsipareigojimų pagal vartojimo kredito sutartį įvykdymo dienos. Korespondencija ir kiti bendravimo su jumis duomenys 5 metus, o jeigu sudarote sutartį — 5 metus nuo jūsų sudarytos sutarties pabaigos. Telefoninių pokalbių įrašai saugomi ne ilgiau nei 1 metus nuo pokalbio įrašo, jei tai informacinio ir konsultacinio pobūdžio pokalbiai, kurių metu teikiama Banko bendroji informacija, nesusijusi su asmens duomenimis.

Jei pokalbio metu pateikiami duomenys sandorio sudarymui ar apie konkretų sandorį, sutikimai, prašymai, dave m internetu sms vyksta apie pradelstus mokėjimus — tokie įrašai saugomi ne ilgiau nei Banke sudaromų sandorių su klientais maksimalus galiojimo laikotarpis šiuo metu 7 metai ir 8 metai po šio laikotarpio pabaigos. Virtualaus konsultanto įrankiu gauti duomenys saugomi 3 metus aktyvioje duomenų bazėje.

Tiesioginės rinkodaros tikslais surinkti duomenys Tol, kol jūs atšaukiate savo sutikimą, tačiau bet kokiu atveju ne ilgiau kaip 5 metus nuo sutikimo dienos. Baigiantis sutikimo galiojimo terminui, galime su jumis susisiekti dėl pakartotinio sutikimo davimo.